Portal maszprawa.pl powstał jako odpowiedź na potrzeby Klientów Kancelarii Radcy Prawnego Arkadiusza Słabka działającej na rynku od 2008 r. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną i usługi na najwyższym poziomie.
Założeniem maszprawa.pl jest indywidualne podejście do każdego problemu oraz dostosowanie oferty do potrzeb poszczególnych klientów.


Oferujemy Klientom maszprawa.pl:

  1. Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa prowadzimy postępowanie przed Sądem aż do jego prawomocnego zakończenia.
  2. Dzięki doświadczeniu procesowemu uzyskujemy wyższe świadczenie dla  Poszkodowanych  min: odszkodowanie za szkody na mieniu, zwrot kosztów leczenia, zadośćuczynienie (również w reżimie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania), renta z tytułu zwiększonych potrzeb,renta z tytułu utraty zdolności do pracy w całości bądź w części.
  3. Jesteśmy do dyspozycji bez względu na miejsce zamieszkania Poszkodowanego lub jego rodziny albowiem prowadzimy sprawy  sądowe na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.
  4. Reprezentujemy interesy Poszkodowanych również na etapie postępowania ugodowego.
  5. Zapewniamy sprawne i profesjonalne prowadzenie sprawy na drodze postępowania procesowego.
  6. Systematycznie informujemy Poszkodowanych o przebiegu postępowania.
  7. Sporządzamy pisma procesowe, projekty ugód również w języku hiszpańskim, angielskim, niemieckim.

 

 

Arkadiusz Słabek

właściciel Kancelarii Radcy Prawnego
twórca i pomysłodawca portalu maszprawa.pl

p3
najczęściej zadawane pytania

p2
Baza ogłoszen

2013 Arkadiusz Słabek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wsparcie techniczne: Photo Graphic Project LTD & Nabilsoft Ltd.